post

Наближава крайният срок за конкурса Предприемчив европейски регион

От Камелия Иванова

Кой е най-бизнес ориентираният европейски регион? Ще стане ясно през февруари тази година, когато за първи път ще се обявят наградите на Комитета на регионите и Европейската Комисия за Предприемчив европейски регион (EER – European Entrepreneurial Region). Това е пилотна схема, която всяка година ще отличава до три региона от ЕС, които имат най-впечатляващата политическа визия за това как могат да развиват своя предприемачески потенциал. Признанието ще се дава на напредничавите региона без значение колко богати са те, каква е териториалната им големина или техния опит в предприемачеството.  Един от основните принципи на конкурса е подкрепата на европейските региони, за да могат те по-ефективно да осъществят политическото споразумение на ЕК, наречено „ Small Business Act for Europe ”. Документът признава важната ролята на малките и средни предприятия за икономическото развитие на Съюза и има за цел да подобри целия подход към предприемачеството. Това е особено важно, след като малките и средни фирми представляват 99% от целия бизнес в Европа.

Конкурсът EER беше обявен по време на Европейската седмица на регионите и градовете на 7 октомври миналата година. Тогава председателят на Комитета на регионите (КР) Люк Ван ден Бранде и вече бившия заместник-председателят на Европейската комисия и Комисар за предприятията и промишлеността Гюнтер Ферхойген обявиха, че наградата ще се даде за първи път именно през 2010. Номинациите на регионите ще се приемат директно в Комитета на Регионите до 15 януари. Любопитно е, че на церемонията наведнъж ще бъдат дадени отличия за два периода 2011 г. и 2012 г.  Възможно е да се кандидатства едновременно и за двете посочени години, като най-важните условия са всеки регион да представи декларация за политическата ангажираност, която ще стои зад осъществяването на предприемаческия план за действие. 


Къде сме ние?

Не е ясно дали този конкурс е предизвикал интерес сред българските общини.  „ Нямам данни за това. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия само популяризира инициативата”,  каза Румяна Нейкова, експерт от агенцията.  Участието на български общини има значение, защото подобни инициативи винаги са били толерирани от ЕС и са полезни за страната като цяло. От една страна така се демонстрира инициативност, а от друга участниците могат да получават подкрепа под различна форма. Например това може да са парични средства за стимулиране на предприемачеството в региона или да се установят партньорски отношения с други региони и институции, които пък да са основа за бъдещи проекти. Важно е, че такива начинания насърчават разработването на различни политики и инициативи на местно ниво, които в бъдеще могат да се включат в плановете за развитие на дадения регион. Друг плюс е, че реализацията на тези проекти може директно да се финансира със средства от различни оперативни програми или други европейски и донорски инициативи.

Олимпийският принцип
Участието в подобен конкурс е добър повод за всяка община да определи приоритетите си, да идентифицира силните си страни и така да начертае програма за изпълнението им. А на по-късен етап реализацията на тези проекти лесно може да бъде превърна в част от общата национална политика. Това е и причината, че едно от изискванията в конкурса е задължителната политическа подкрепа. Знае се, че в България средносрочното и дългосрочното планиране са слабо развити. А когато става въпрос за планиране на местно или регионално ниво, картината е още по-неблагоприятна.  Най-често регионите нямат собствена визия бъдещето си или ако имат то те обикновено са преписани от националните политики. Това обърква процеса на планиране, защото вместо да се вземат под внимание спецификите на всеки регион, само механично се подменя определението „национален” приоритет с „местен”. Резултатът е очевиден, всички общини в България развиват едни и същи дейности, като инфраструктура, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и туризъм. Подобен пример е и община Бобов дол, където миналата година беше одобрена обществена поръчка за изготвяне на туристическа стратегия. Общината обаче е известна с въгледобива си и заради това трудно би могла да  се рекламира като място за отдих, най-малкото сред чужденците, които все повече предпочитат екологично чисти места за своята ваканция. Случаят с Бобов дол е чудесна илюстрация за това колко е полезно може да бъде дългосрочното планиране на местно и регионално ниво, а инициативата за най-предприемчив регион на ЕС насърчава именно това.