post

Eve

Поредното разпиляване на обществена енергия е налице

Не може да се отрече, че законодателната власт  прави опити да подобри усвояването  на еврофондовете. Но дали това реално са мерки, които могат да изиграят положителна роля или пък са само действия на принципа „от пусто  в празно”…

Вчера стана ясно, че Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) към  Народното събрание ще създаде Съвет за обществени консултации. Решението е отговорът на председателя на комисията Светлин Танчев по повод предложения, направени от консултанти в областта на еврофинансирането. Инициативата дори се планира за началото на тази година. Според Танчев доброволният консултативно-експертен орган към Комисията ще допринесе за засилване на контролните функции и широкия обществен дебат.

Обществената консултативна група обаче е поредната група, която се създава в последните месеци без да е ясно какви ще са нейните функции и без реално да има никакви правомощия. Подобно структура на експерти за обществени консултации имаше към Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет. Не е известно какви са резултатите от тази инициатива.

Принципно идеята за търсене на консултантска и експертна помощ извън структурите на администрацията е похвална, но трябва да се прави в контекста на ясна стратегия за участие на гражданското общество в процесите на планиране и усвояване на средствата от ЕС. Без такава рамка, този новосформиран орган ще бъде поредното разпиляване на обществена енергия. Добре би било да се поучим от дългогодишните практики в „старите” страни-членки, където има реално участие, функции и отговорности на структурите на гражданското общество и това е резултат от еволюция на практиките и стратегическо мислене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *