post

Производителят на стъклопласт Пасат България е одобрен за два проекта по ОП „Конкурентоспособност”

От Камелия Иванова

„Българските фирми се плашат да кандидатстват по финансиращи програми.   Вижда им се сложно, а пък резултатът неясен. Но тези аргументи важат и за всяка друга бизнес инициатива. Просто няма лесни победи”, категоричен е Божидар Георгиев.  Той е търговски директор на Пасат България, компания, специализирана в производството на продукти от стъклопласт. Асортиментът й се простира от катамарани и малки рибарски лодки до резервоари, контейнери, пречиствателни станции и детски пързалки. Според Божидар Георгиев решението да се кандидатства за евро финансиране зависи  най-вече от това какви са плановете и визията на една компания за нейното бъдеще.  „Наистина в периода на криза, подписването на договор с управляващ орган на дадена оперативна програма може да носи и рискове, защото повечето компании не са сигурни дали могат да съфинансират своята част от проекта. Задължават се да я платят, без да знаят дали имат тези средства.”

Въпреки трудната ситуация, опитът на Пасат България с оперативните програми е предимно положителен. До сега три проекта на компанията са одобрени за финансиране. Единият е спечелил грант по приоритетна ос „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма ”Конкурентоспособност”.   Договорът за подкрепа при въвеждането на международно признати стандарти” е подписан миналото лято.   Също тогава компанията подписва и втори договор по ОП “Конкурентоспособност”. Той е проект за получаване на техническа помощ за модернизация на предприятията по приоритетна ос  „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.

И за дават проекта  фирмата получава максимален  процент на финансиране. При проекта за технологична подкрепа е одобрена за безвъзмездна помощ от 65%, а по операцията за подкрепа на международно признати стандарти тя е 50%. Така в първия случай компанията трябва да осигури съфинансиране от 35% , а във втория да поеме останалите 50%. За тази цел Пасат България има намерение да кандидатства за кредит. Сумата, за която компанията е одобрена по схемата  за покриване на международно признати стандарти е 34 хил, лв., с които ще се въведе ISO 9001:2008 и ще се създаде CE маркировка на рибарските лодки, които Пасат България прави.

Опитът е от полза
Компанията вече има един успешно реализиран проект за закупуване и инсталиране на иновативно технологично оборудване по схема за безвъзмездна помощ за увеличаване на конкурентоспособността на структурните фондове на ЕС и програма ФАР. Проектът приключва през ноември 2009 г, когато в цеховете на Пасат България в Царево са инсталирани четирите нови машини. Една от тях е предназначена за раздробяване на отпадъци и е една от малкото подобни в България. Решението да се закупи е преди всичко екологично, защото твърдите отпадъци, които остават след производството на даден продукт от стъклопласт може да се раздробяват и да се използват за направата на неотговорни изделия от полимер бетон. Например колчетата, които се поставят на тротоарите са изработени от такъв устойчив материал.

Пасат България има добър опит и в предприсъединителните програми. Компанията е одобрена по програма ФАР за максимален бюджет от 89 хил. евро. Със средства се закупуват четири нови машини за производството, като за тази цел фирмата организира тръжна процедура, за да се изберат най-добрите оферти. „ Много се постарахме за организацията на търга”, разказва Божидар Георгиев. В крайна сметка покупката на машините излиза с 20 хил. евро по-малко от отпусната за целта сума по ФАР. „Очаквам същото да се случи и по новата програма по Технологична подкрепа на малки и средни предприятия, където сме одобрени за 227 720 лева.”, каза още Георгиев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *