post

Josef Shvejk

Балансът между различните фондове по JEREMIE е изгубен

Този непретенциозен опит за анализ е по повод интервюто на г-н Ангелов, изказал се по темата известна като JEREMIE или „алтернативни финансови инструменти” в рамките на ОП „Конкурентоспособност”.  Прав е г-н Ангелов, като твърди, че рисковото финансиране в България е почти невидимо. Вероятно обаче, за това си има добра причина и тя едва ли е липсата на средства за рисково финансиране.

Идеята заложена в ОП „Конкурентоспособност” е стимулиране на комерсиализацията на иновации чрез финансиране на рискови фондове. Какви средства да бъдат отделени за това е въпрос на анализ на търсенето. Ако такъв анализ има, не би било лошо да бъде оповестен, за да може да бъде направена връзката между планираните 80 млн. евро и реалната нужда от тях. Но и без него се вижда, че България е на последно място в ЕС по пазарна реализация на иновации, с други думи не се наблюдава масов бум на стартиращи иновативни предприятия, които са естествен потребител на рисков капитал. Оставяме на страна ситуацията в БАН, качеството и годността за пазарна реализация на научната продукция, която се създава там. Разбира се, друг е въпросът ако Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) планира да насочи рисковите фондове в друг сектор, например недвижими имоти…. Друг аспект на рисковите фондове, финансирани със средства от  ЕС са чисто техническите трудности по тяхната реализация, като се има предвид ограниченията свързани с държавните помощи и забраната за генериране на печалба. 

Извън пространните си разсъждения по въпросите на рисковото финансиране, г-н Ангелов е сравнително пестелив на думи по отношение на останалите два инструмента, а именно микрофинансирането и гранционните фондове.  Очевидно е, че при свитото в резултат от кризата банково финансиране, е повече от необходимо да се осигури достъпен финансов ресурс за развитие на малките предприятия. Тези инструменти са изключително важни и по отношение на изпълнението на самата оперативна програма, каро се осигурят средства за префинансиране на дейностите по инвестиционните проекти на фирмите бенефициенти. Точно тук е изгубен „балансът” между различните JEREMIE инструменти, ако изобщо го е имало. 

И на края, теорията и  добрите практики в ЕС по отношение  на микрофинансирането и гаранциите са те да бъдат управлявани от НЕбанкови структури. Неслучайно тези инструменти са популярни под наименованието „небанкови финансови инструменти” и целта им е да осигурят алтернативно на по правило трудното и скъпо банково финансиране. Предлаганата схема на изпълнение на  микрофинансирането чрез търговски банки на практика лишава бизнеса от достъпен финансов ресурс. Това е традиционна целева кредитна линия, каквито линии вече съществуват.  Освен, че отново се разминава с идеите заложени в инструмента JEREMIE и със заложените идеи в самата оперативна програма, този подход на практика ни лишава от възможността за създаване на модерна и гъвкава система за алтернативно финансиране на добри бизнес идеи от фирми с ниска, според банковите изисквания, кредитоспособност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *