post

България е на второ място в региона с 287 проекта или 23% от преките чуждестранни инвестиции привлечени между 2004 и 2008 г.

Каква е ролята на структурните фондове за привличане на повече чуждестранни инвестиции в дадена страна?

Еврофондовете са чудесна възможност да се подобрят икономическите условия и стандарта на живот. Всяка страна, която има достъп до структурните фондове на ЕС се нуждае от ясна стратегия, която определя приоритетите, за които ще се харчат средствата. България може да развие  инфраструктурата  и човешкия си капитал и така да  премине на ново ниво на конкурентоспособност.  Наистина някои компании от секторите на енергетиката и производството търсят страни, в които такива проекти те първа ще се развиват. Участието им в големи проекти, който използват европейско финансиране, може да се окаже и добра причина за тези фирми да отворят свои представителства именно в България.  Това е един от директните резултати, които имат структурните фондове.  За компании от другите икономически сектори, доброто усвояване на фондовете на ЕС е сигнал за това какви са стандартите за правене на бизнес в тази страна. Всички тези фактори са важни за дългосрочното развитие на българската икономика.

Какво трябва да се направи, за да привлече България повече инвестиции?

Инвеститорите, които участваха в проучването  на Ernst & Young -„Европейски  инвестиционен монитор” са единодушни, че е време България да има стратегия, която да генерира повече добавена стойност в местената икономика. Трябва да запазите производството и логистиката, но преди всичко е нужно да създадете условия за висококачествени услуги. Това е важен етап за преминаване към икономика на знанието и за подобряване на конкурентостта на страната. България трябва да се съревновава не само със своите съседи от региона, но и със страни като Унгария, Полша и Чехия. Изграждането на стратегическата визия е задача на правителството. Неговата роля е много важна за това в каква посока ще поеме страната. Днес България има сериозен потенциал да постигне добри резултати и да се конкурира с най-добрите. Като цяло бизнесът смята, че властите в страните от Югоизточна Европа трябва да отделят специално внимание на намаляването на бюрокрацията  и да насърчат иновациите.

На какво се дължи разликата между начина, по който се възприема България от инвеститорите и реалното ниво на реализираните проекти в страната?

Според проучването, инвеститорите поставят България на трето място спрямо своята представа за възможностите за бизнес тук. От друга страна нивото на реалните инвестиции в проекти поставят България на второ място в региона с 287 проекта или 23% от преките чуждестранни инвестиции привлечени в страната ни между 2004 и 2008 г. За сравнение Румъния е лидер с привлечени 612 проекта, почти половината от всички в региона. Връзката между тези индикатори не е научна, а по-скоро психологическа. В същото време България се намира на водеща позиция според очакванията на инвеститорите за бъдещето. Общо 54% от инвеститорите са оптимисти, че атрактивността на България като място за бизнес ще се подобри през следващите три години. Икономическата и политическата цел на България трябва да бъде преодоляването на това несъответствие. Имиджът на страната сред инвеститорите трябва да отговаря и на реалните проекти тук.  Добрата стратегия за бъдещето може да премахне това разминаване.

Интервюто взе Камелия Иванова

Снимка: Ernst & Young

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *