post

Правителството гласува 20 млн. лв. държавна помощ за млечни ферми в условия на криза

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати 3,6 млн. лв. субсидии за кравето мляко по Схемата за подпомагане на млечния сектор, която се прилага като специфична мярка в условията на криза. Средства са наредени на 3 249 одобрени производители, които ще постъпят по сметките им до дни, съобщиха от ДФЗ. Субсидията е в размер на 9 лв. на тон краве мляко.
 
От общо 4 126 допустими за подпомагане млекопроизводители заявления по схемата са били подадени от 3 249 стопани на основание на Регламент (ЕС) № 1233/2009. Общото количество мляко, за което те са кандидатствали, е в размер на 397 438 163,24 кг, реализирани през квотната 2008-2009 г. Право на подпомагане по мярката имат производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота и които са подали годишни декларации за извършени доставки или директни продажби на краве мляко през квотния период 2008-2009 г. в размер най-малко на 20 000 кг.
 
Междувременно на заседание на Управителния съвет на ДФЗ вчера бяха приети и Указанията по схемата за изплащане на държавна помощ – de minimis за подпомагане на млечните ферми от първа, втора и трета категория в условията на финансова и икономическа криза. Общият бюджет по схемата, гласувана и от правителството тази седмица, е в размер на 20 млн. лв.
 
Държавната помощ ще се отпуска на фермери, които притежават най-малко: 5 биволици; 10 крави; 50 овце-майки; 50 кози-майки; 50 кози-майки и овци-майки общо. Общата стойност на помощта, която може да получи едно стопанство, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро. Ако на фермата са изплатени субсидии, попадащи в регламентите по de minimis до 7 500 евро след 1 януари 2008 г., получената сума ще бъде приспадана от държавната помощ.

За държавна помощ могат да кандидатстват само фермери, които са във финансови затруднения заради кризата след 1 юли 2008 г. Подаването на заявления ще се осъществява в периода от 25 май до 18 юни 2010 г. Срокът, в който ще се договарят средствата, е от 12 юли до 23 юли 2010 г., а самата държавна помощ ще бъде изплащана до 13 август 2010 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *