post

Съфинансирането е нужно за ремонт на читалището в с. Козаревац

Община Лясковец кандидатства за кредит от фонда на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) в размер на 160 хил. лв.  Средствата ще подпомогнат изпълнението на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899″ в село Козаревац по Оперативна програма Регионално развитие. Това става ясно то съобщение на кредитната институция.

Общината вече има отпуснат заем от ФЛАГ на стойност близо 1.99 млн. лв., който подкрепя проект за подобряване на общинската пътна мрежа по операция „Регионална и местна пътна инфраструктура” на ОП Регионално развитие. През последните години община Лясковец е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от програма САПАРД, Предприятието за управление на дейностите по околната среда и др.

Миналата седмица кметът Ивелина Гецова обяви, че се очакват близо 5 млн. лв. по проект за цялостна реконструкция на градската среда. Финансирането ще се предостави отново по Оперативна програма Регионално развитие.

Общо 70 кредита на стойност 72 776 хил. лв. е одобрил фондът за миналата година. Бенефициентите са 57 общини, става ясно от отчета за дейността на институцията за 2009 г. Това е първата година от както този инструмент за финансиране общински проекти работи у нас. В края на април фонд ФЛАГ промени кредитната си политика и наложи нови изисквания към общините, които кандидатстват за кредитиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *