post

Община Казанлък ще заеме 1.95 млн. лв. за проект по оперативна програма околна среда

Фондът на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) отпусна заеми на обща стойност 3.25 млн. лв. на три общини. Средствата ще подпомогнат изпълнението на проекти по ОП Регионално развитие и ОП Околна среда на територията на Казанлък, Искър и Стралджа.

Кредитът на община Казанлък е в размер на 1.95 млн. лв. и ще съфинансира първия етап на интегриран воден проект, който предвижда изграждане на канализация, реконструкция на водопроводната и пътната мрежа в квартал „Христо Ботев” в града. Включва се още и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в село Овощник. Инициативата е одобрена за  финансиран по приоритетна ос едно на ОП Околна среда.

Кредитът на община Стралджа е на стойност 503 649.55 лв. , а този на община Искър е размер на 794 095.59 лв. И двата проекта са за подобряване на образователната инфраструктура по ОП Регионално развитие.

Фондът за органите на местно самоуправление е институция с уникален статут, създадена от Министерски съвет като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Неговата цел е да преодолява проблема с осигуряването на паричен ресурс за общините при разработване на проектни предложения, както и да финансира одобрени проекти по оперативните програми на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *