post

Средствата ще се използват за антикризисни цели при бъдещи икономически шокове

Новият налог ще покрива разходите по ликвидиране на фалирали банки. Предложението е първият конкретен опит на Комисията за общ подход към банковите данъци, които станаха популярни сред правителствата от ЕС заради финансовата криза. Липсата на общи правила може да доведе до нездрава конкуренция между националните банкови пазари.

Комисията предлага правителствата да използват приходите от банкови данъци за създаване на фондове, управлявани съгласно общи правила. Средствата от тях ще могат да се използват за последователно и регламентирано разрешаване на проблемите на банките. Ще се покриват разходи за юридически консултации, временни дейности и изкупуване и управление на лоши активи. Като източник на пари в брой тези фондове за “оздравяване на банките” ще помагат за удържане на кризата и предотвратяване на прибързаните разпродажби на активи.

Някои страни, като Германия и Швеция, вече са въвели или обмислят въвеждането на банкови данъци, но липсва консенсус за точния им размер и как да бъдат използвани те. Някои страни искат да използват парите за предотвратяване на бъдещи банкови кризи или за възстановяване на загубите от настоящата криза. Други виждат в банковите данъци начин за намаляване на текущите си дефицити.
Комисарят за единния пазар Мишел Барние заяви, че фондовете няма да бъдат използвани като застраховка против финансови трудности на банките. Вместо това се очаква те да помогнат оздравителните мерки да не се финансират с парите на данъкоплатците, като ограничат преките последствия от фалита на дадена банка върху финансовия сектор.

Засега данъкът ще засегне само банките, без да се прилага за инвестиционните фондове или застрахователните институции. Все още се обсъжда дали за изчисляване на вноските да се вземат предвид пасивите, активите или печалбите на банките. За размера на фондовете също не е взето решение. Международният валутен фонд (МВФ) предлага тя да е между 2 и 4 % от БВП.

Предложението на Комисията допълва плана на ЕС за управление на бъдещи финансови кризи, който призовава за повече надзор, по-добро корпоративно управление и по-строго регулиране. Очаква се ръководителите на Съюза да обсъдят предложението през юни преди срещата на върха на Г-20 в Торонто по-късно същия месец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *