post

До 25 хил. евро. за започване на нов бизнес предоставя схемата Progress

Този месец трябва да стартира механизма за отпускане на микрокредити за малки предприятия и безработни лица, които искат да започнат свой бизнес – Progress. Това става ясно от съобщения на Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и равни възможности към ЕК.

Първоначалният бюджет на схемата е 100 млн. евро, които се очаква да отключат още заеми на стойност от около 500 млн. евро. Това е възможно, защото отпусканите микрокредити могат да се използват за гаранция при кандидатстване за друг вид финансиране от банкови институции. Средствата по този механизъм се предоставят от банките в групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

През юни трябва да стане ясно и коя ще е институцията, която ще предоставя заемите до 25 хил. евро на национално ниво. Това могат да бъдат както банки, така и неправителствени организации или фондове, които са специализирани в микрокредитирането.

Осигуряването на финансов ресурс не е единствената задача на тази схема. Идеята е микро предприятията и безработните лица, които започват свой бизнес, да получат и достатъчно насоки и знания, за да бъдат успешни. С тази цел финансирането ще бъде обвързано със структурите на Европейският социален фонд. Оперативната програма у нас, която разпределя средства от този фонд е ОП развитие на човешките ресурси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *