post

Правителствата ще се глобяват, ако не дават достатъчно публичност за усвоените средства

Всички бенефициенти и техните проекти, финансирани чрез структурните фондове на ЕС, трябва да достъпни през интернет страницата на Европейската комисия. Това се посочва в резолюция приета с мнозинство от Европейският парламент в Страсбург. 

„Изключително трудно е да се следи как се харчат публичните средства от еврофондовете” е заключението на депутатите. Сравнителният анализ на това как се усвояват средствата по държави също е затруднен, защото публичността на тази информация е различна във всяка страна членка. Заради това ЕК трябва да предостави повече информация за всички заинтересовани страни, които участват в даден проект. Тези данни трябва да са преведени на английски, немски и френски език.

Евродепутатите призовават одиторите да бъдат по-стриктни при налагането на изискванията за публичност и визуализация на финансираните проекти. Това се отнася най-вече в случаите, когато местните правителства са сред заинтересованите лица. Ако  не спазват тези задължения ще им бъдат налагани и финансови наказания. 

Европейският парламент настоява и за завишен мониторинг на авансовите средства, които страните членки ползват чрез своите оперативни програми. Размерът на тези плащания се увеличи след промяната на Регламент 1083/2006 за структурните фондове .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *