post

Дава се отсрочка за неусвоените пари по оперативните програми 2007 г.

Документът, който променя Общия регламент за Структурните фондове (ЕО 1083/2006) беше подписан в Европейския парламент в Страсбург. До края на месеца се очаква той да влезе в сила.

Така на практика се удължава периода, в който България може да усвои средствата по оперативните си програми, които са договорени през 2007 г. Според старите изисквания всички разходи по тези проекти трябваше да бъдат сертифицирани до края на 2010 г., както се налага по правилото N+3. С приемането на промените, неусвоените средства за 2007 г. ще бъдат разпределени на равни части и отчетени в следващите години от периода. По този начин ще се спечели допълнително време за усвояване на европейските средства.

Ще се допускат и  нови видове гаранции за авансовите плащания, с което се цели по-лесно и по-бързо парите да стигат до бенефициентите. “Новите мерки целят да влезе свеж финансов ресурс в страните-членки, именно чрез структурните фондове”, заяви евродепутатът Евгени Кирилов, който беше докладчик на проектопредложенията за изменение на регламента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *