post

Предишният изпълнител Kraftwerksbau GmbH не спази сроковете

Новият договор за изграждането на мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград се подписва днес. Това съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Договорът се сключва по финансов меморандум „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)” и се финансира от Програма ИСПА на Европейския съюз, Европейска инвестиционна банка и държавния бюджет. Стойността му е 5 987 784.04 евро (без ДДС).

Договорът с първоначално избрания през 2007 г. изпълнител Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau GmbH (Германия) бе прекратен от МРРБ през април тази година. Причината беше, че срокове на изпълнение не бяха спазени и в липсата на капацитет за довършване на строителните дейности. Настоящият изпълнител е избран с открита международна процедура по възлагане на обществена поръчка в минимално изискваните от Закона за обществените поръчки срокове, заявиха от ведомството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *