post

Парите са по линия на ОП за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

Система за екологично сертифициране на пристанищата ще бъде разработена в рамките на проекта ECOPORT 8 (2009-2012), който се изпълнява от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в Бургас.

Пилотната инициатива ще бъде изпробвана на пристанище Бургас и т ще е първото у нас с екосертификат. Това съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Проектът „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” (ECOPORT 8) е част от Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (2007-2013). Индикативният му бюджет възлиза на 324 200 евро, като 85% от тях са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Останалите средства се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Идеята е да се подобри качеството на пристанищата, като водата, въздуха и инфраструктурата им се предпазват от замърсявания. Съхраняването на естествените ресурси в пристанищните зони и крайбрежни територии е друга важна цел на проекта.
 
Партньори по проекта са пристанищните власти и научните институти от шест страни: Италия, Гърция, Румъния, Черна гора, Албания и България. От българска страна Държавно предприятие ”Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е партньор и събенефициент по проекта. Друг български партньор е Институтът по водни проблеми към БАН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *