post

За последна година са отпуснати над 111 млн. евро

Европейската Комисията ще мобилизира още 30 млн. евро за спешна хуманитарна помощ.  С тези средства общата сума на хуманитарните помощи, отпуснати за засегнатото от наводненията население, ще достигне 70 млн. евро.  Това обяви Кристалина Георгиева, европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

От 31 юли досега ЕК е предоставила хуманитарни помощи на стойност 40 млн. евро за жертвите на наводненията в Пакистан. А през последните дванадесет месеца Комисията е отпуснала общо 111.25 млн. евро за нуждаещите се в Пакистан, без да се включва обявената днес сума.

Финансираните хуманитарни проекти се изпълняват от неправителствени организации, специализираните агенции на ООН и движението Червен полумесец. Обхванатите дейности включват здравни услуги, храна, водоснабдяване и хигиенизиране, (спешно) подслоняване, нехранителни вещи (одеяла, покривен найлон, комплекти с хигиенни принадлежности, комплекти с готварски принадлежности, т.н.), психологическа подкрепа, средства за комуникация при спешни ситуации, подпомагане и опазване на поминъка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *