post

Бенефициентите са общини по линия на ОП Околна среда

Още 36 общини могат да кандидатстват за финансиране на техните водни проекти по Оперативна програма Околна среда. Предвидени са 600 млн. лв. за агломерции с над 10 хил. еквивалентни жители, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

В края на юни тази година беше отправена покана за кандидатстване на други 88 общини с над 10 хил. еквивалентни жители. Така общият размер на финансовите средства за водни инвестиции у нас достига 1.2 млрд. лв. Тези пари до голяма степен покриват най-спешните нужди според изискванията на законодателството в областта на околната среда за всички 124 агломерации, коментират от Управляващия орган на оперативната програма.

 Новата покана е отправена към общините с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. Те обаче ще бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проектите. Средствата ще бъдат насочени към инвестиции в  пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи.

Сроковете за предаване на проектните предложения са 1 ноември тази година, 31 януари 2011 г. и 30 юни 2011 г. Те ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които ще се свикват след всяка от крайните дати. Кандидатите трябва да планират строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г. След одобрение на проектите общините имат вече право да поискат по-голям аванс в размер до 35%, след като Министерския съвет взе решение за увеличение реши с 15%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *