post

Над 250 са подписаните анекси с бенефициенти през последните месеци

Общините, изпълняващи инфраструктурни проекти в напреднал етап на строителните дейности, са получили плащания за 24 млн. лв. по ОП Околна среда. Това съобщиха от Управляващия орган на оперативната програма.

Над 250 са проектите, за които в периода май-юни, са сключени допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и общините. Тези анекси ще позволят по-засилен контрол при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Така ще се следи и по-стриктно за допустимостта на извършените от бенефициентите разходи. Подписването на споразуменията е „отпушило” много от забавените през 2009 г. плащания, чрез налагане на финансови корекции при допуснати нарушения и частично възстановяване на средствата, заявиха от МОСВ.

Още 36 общини бяха поканени миналата седмица да подготвят свои проекти за инвестиции във водния сектор. Средствата, които се отпускат за тях по ОП Околна среда, са общо 600 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *