post

Над 400 хил. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка

Подготвя се маркетингова стратегия, която ще промотира страната като инвестиционна дестинация. Това е предметът на обществената поръчка, която обяви Българска агенция за инвестиции (БАИ), с прогнозна стойност от 475 хил. лв. (без ДДС).

Избраната фирма ще трябва да изработи емпирично изследване на познатостта, облика и инвестиционните нагласите към страната, съобщиха от Агенцията по обществените поръчки. На тази основа трябва да създаде и тригодишна маркетингова стратегия за провеждането на медийна и маркетингова кампания и позициониране в рамките на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”. Поръчката ще се възложи за период от 30 месеца.

Крайният срок, с който може да се кандидатства е 13 октомври тази година. Гаранцията за участие в процедурата е 4 750 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *