post

Подготвя се схема за предприятия на хора с увреждания, а някои процедури може да се отложат

Какви са изводите от схемите по ОП Конкурентоспособност, които бяха затворени на скоро? Какъв беше интересът на компаниите към тях?

Получените проектни предложения в абсолютни цифри бяха по-малко. Интересът към схемите не е повишен, но е запазен. Въпросът може да бъде разгледан от две страни.  На първо място трябва да се има пред вид ситуацията на обща икономическа и финансова криза и как се развиват пазарите, на които работят българските предприятия. ОП „Конкурентоспособност” е насочена именно към инвестициите в оборудване, което да повиши производствените мощности на компаниите и по този начин да им даде възможност да реализират по-голяма продукция. Очакванията ни за броя на кандидатите, които ще подадат проектни предложения  по тези схеми беше и по-малък, заради затрудненото и влошено икономическо и финансово състояние, както и на свитите пазари в момента. Така например при процедурата за модернизация в големите предприятия, подадените проекти са само с 40 по-малко в сравнение с предходната покана през 2008 г.. 

За мен интересът не е намалял, намалели са възможностите и капацитета на предприятията и броя на жизнеспособните компании, които могат да съфинансират и да реализират един европроект.  За да кандидатства при нас дадено предприятие трябва да има потенциал за развитие. 

Какви са трудностите пред компаниите, които вече имат одобрени проекти по ОП Конкурентоспособност?

Не е малък броя на прекратените проекти с мотива, че компаниите няма къде да реализират по-голямата си продукция и така се оказва, че закупените нови машини не могат да се използват. В момента много фирми прекратяват даден вид производство, а за да получат подкрепа от нашата програма, те трябва или да направят обратното. 

Част от компаниите искат временно спиране на проекта си за период от 5 месеца, след което продължават да го изпълняват. Други компании се отказват от проекта изцяло, защото са проучили перспективите си и за тях вече тази инвестиция няма смисъл.  Делът на фирмите с прекратени и отложени проекти е по-малко от 10% от всички сключени договори през 2008 г.  Проектите започнали през 2007 г. не срещат такива проблеми, защото те са направили инвестициите си преди да настъпи кризата. 

Как Управляващият орган реагира в тази ситуация и помага на компаниите да изпълняват проектите?

През последната година работим много близо с бизнеса. Опитваме се да променим нещата и на етап кандидатстване, като облекчим процедурите. Опитваме се да улесним и самото изпълнение на проектите.  Премахнахме месечното отчитане, което доста затрудняваше фирмите, защото всеки месец трябваше да представят огромни справки. Тази процедура остана само при подаване на искането за междинни и финални плащания. Непрекъснато организираме срещи с бенефициентите, за да им обясним как да изпълняват по-добре проектите си, за да успеят да получат цялата сума за която са кандидатствали, а не накрая да се окаже че част от разходите им няма да се признаят. 

За новите проекти, които ще се сключат оттук нататък, включително през тази година, предвиждаме обучение на всички бенефициенти. В рамките на една -две седмици след като подпишат договорите си, ще организираме специални семинар за тях, на който ще им обясним стъпка по стъпка какво трябва да се направи. Вижда се, че бизнеса все още не се е научил как да управлява проектите си. Все още някои бенефициенти не могат да разберат какво е съществена промяна на договора, кога това не е необходимо и кога може да се направи промяна само чрез уведомяване на Договарящия орган.  За съжаление подобни грешки се засичат едва на етап финално отчитане и така ние не можем да дадем ответна реакция. Чрез обученията се надяваме да минимизираме подобни грешки.

Идеята е първото обучение за бенефициенти да се състои в края на годината, ако първите договори по схемата за технологична модернизация в малки и средни предприятия се сключат през ноември и декември. Обучението по всяка схема ще бъде отделно, защото има специфични изисквания за изпълнението й.  Бенефициентите от цялата страна ще се съберат в столицата, където ще се проведат обучителните семинари. Постепенно тази функция обаче ще се делегира на териториалните звена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  Но в момента се работи и за обучението на самите кадри в тях.  Компаниите трябва да знаят, че хората по места могат да предоставят качествена информация и консултация  по начина, по който могат да я получат и тук в София. 

Бенефициентите често коментират, че нямат доверие на експертите в териториалните звена. Как ще се промени това?

Промените не могат да се случат с магическа пръчка. Първата ни задача беше да видим къде са слабостите в системата, за това работим едновременно на много фронтове. Лошото е, че резултатите не идват толкова бързо.Процесът обаче не е спрял и докато вървят новите схеми се опитваме да поправим и грешките от миналото. Сред основните слабости в системата, със задна дата, са липсата на комуникация с бенефициентите и слабата им информираност.  Компаниите искат да знаят навреме дали проектите им са одобрени или не. Има примери, в които кандидатстващите не са знаели в продължение на 7-8 месеца какво се случва с техните проектни предложения. А не са малко проектите, за които времето е критичен фактор, особено онези от тях, свързани с някакъв вид иновация. За това е нужно да се обърне внимание на комуникацията между териториалните звена и бенефициентите по места. 

Бенефициентът винаги има право, а нашата работа е да му обясним как да не сгреши. Той не е престъпник, дори и да сгреши, ние трябва да му помогнем, за да не допуска същата грешка в други договори.  Общата ни цел е тези средства да бъдат усвоени. Затова бизнеса и администрацията сме партньори.


Ще бъде ли изпълнена годишната Индикативна програма на ОП „Конкурентоспособност”?

Мисля, че сме постигнали разумен баланс между планираните задачи и реализираните. До сега са обявени 5 процедури от предвидените.  Общо за годината са планирани 16 схеми, една от тях е финансовата инициатива JEREMIE, която вече стартира. Така остават 10 схеми, които са под въпрос. Тръгва схемата, която ще финансира консултантски услуги за фирми в затруднение. Тези дни бяхме информирани, че процедурата е нотифицирана от ЕК. Договорите по нея трябва да се подпишат до края на годината. Сроковете за оценка на проектните предложения са кратки, но сме мобилизирали всички служители, които могат да помогнат, за да се справим с това изискване. Ще разполагаме с месец и половина, за да оценим проектите и да сключим договори с бъдещите бенефициенти. Очаквам кандидатите по тази схема да бъдат по-малко от 100 компании.

Планираме и нова информационна кампания, която ще започне другата седмица. Тя няма да бъде толкова мащабна като предходната. Идеята е да се организират информационните дни на регионално ниво, които ще бъдат водени от колегите от териториалните звена. Само в по-големи градове ще участват и експерти от Управляващия орган.  Кампанията ще включва  схемата за технопарковете, която е отворена за кандидатстване вече втора година, схемата за стартиращи иновативни компании, схемата за клъстерите, процедурата „Покриване на международно признати стандарти” и новата схема за предприятия в затруднение.

Кои точно са схемите, чийто старт остава под въпрос за тази година?

Ще направим всичко възможно да пуснем процедурата за бизнес инкубаторите.  Това е една доста сложна схема, която изисква съгласуване с Министерство на финансите. Тяхната позиция е, че нямат увереност в предложения механизъм и предлагат схемата да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Смисълът на бизнес инкубаторите е да предоставят на преференциални цени възможности на малките фирми да се развиват. Това може да бъде офис сгради и друга база, която е нужна на стартиращата фирма.  В Министерството финансите имат някои притеснения за разходите, които ние искаме да пуснем като допустими за тази цел.  За да бъде по-прозрачна схемата, е по-добре да се получи одобрението и на Европейската комисия, считат от финансовото ведомство. Но дори и да се наложи нотификация, тя няма да отнеме повече от 20 дни.  Така, че с известно забавяне ще обявим тази схема до края на годината.

Пo същото време трябва да се обяви и втората покана за проектни предложения за модернизация на малки и средни предприятия. Приоритетите области на българската икономика, според стратегия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), са биотехнологии, здраве и здравни продукти, енергийна ефективност, информационни и комуникационни технологии.  Сред тях ще бъдат определени и секторите, които ще бъдат подпомогнати чрез тази схема. Това трябва да стане в рамките на следващия месец. 

Все още продължаваме разговорите с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за механизма, по който да реализираме схемите за енергийна ефективност. Опитваме се да намерим компромисен вариант. Със сигурност няма да бъдат пуснати под формата на чиста кредитна линия, защото това не е политиката на МИЕТ.  Обмисляме една по-гъвкава схема, в която не само да получаваме кредитни линии от банките, но да бъде комбинация между класическа грантова схема, при която да се използва опита на ЕБВР, защото те в тази сфера имат похвална експертиза.  Нужен е добър одит в началото на схемата, за да преценим какво е състоянието на фирмата- кандидат и след това е нужен одит, когато проекта за енергийна ефективност е изпълнен. Така ще се види как инвестицията наистина е подобрила енергийните показатели.  Често се забравя, че с усвояването на средствата по един проект не се приключва. Няколко години след като завърши ОП Конкурентоспособност ще се следят индикатори по финансираните проекти, които ако не са изпълнени пак има вероятност да се връщат пари.  За това всичко трябва бъде добре оформено и да не се окаже, че в даден момента сме в ущърб на държавата.  Трудността в тази схема ще бъде именно партньорството с ЕБВР, защото при преговорите между две силни институции трябва да се следват техните политики. Разговорите с банката са постоянни, като сме си поставили срок до края на септември да излезем с категорична позиция как ще изпълним тази схема. 


Планира ли се пускането на извънредни схеми извън Индикативната програма?

Да. Обмисляме съвместна процедура с колегите от Министерството на труда и социалната политика. Тя ще представлява вид технологична модернизация и е насочена към предприятия и кооперации на хора с увреждания. Ще бъдат пуснати две паралелни схема, една от нашия Управляващ орган и една от социалното ведомство, така че предприятията да кандидатстват едновременно. Схемата по ОП Конкурентоспособност ще финансира инвестицията  в оборудване и съоръжения, а меките мерки ( обучение, преквалификация, транспорт до работното място) ще се покрият от другата схема.  Не се предвижда голям бюджет, но ще бъде достатъчен, за да е от полза за предприятията. Имаме конкретен анализ за това колко предприятия биха кандидатствали по нея и нещата са добре обмислени. Стартът на схемата се предвижда за четвъртото тримесечие на 2010 г.  Ние бяхме готови и по-рано, но колегите от ОП „Развитие на човешките ресурси” имаха още работа по своята схема.


Коя процедура по ОП Конкурентоспособност има голяма вероятност да не стартира през 2010 г.?

Годишната индикативна програма подлежи на промени, защото тя отразява прогнози от края на предходната година.  Икономическата среда е динамична и това налага да бъдем гъвкави. Двете схеми, по които до момента продължаваме да се търсим най-ефективното решение, са схемата за създаване на мрежа от центрове в подкрепа на бизнеса и схемата за енергийна ефективност. През последните две години усилено се обсъжда процедурата за въпросните центрове без да се стигне до категорично становище с колегите от  ЕК. В началото на октомври отново имаме среща с тях. Нашата идея беше да оставим пазарът свободно да реши кой може да влезе в тази мрежа въз основа на качеството на услугите, които може да предложи.  А от ЕК настояват за малко повече контрол на държавата под една или друга форма. Става въпрос за консултантски фирми от различен тип, които могат да предложат на компаниите разнообразни съвети за тяхното развитие.  Не само инвестициите в оборудване са важни, за да е успешен даден бизнес, въпреки че в България компаниите дълго не осъзнаваха този факт. 


Каква е причината все още да се бавят плащания по одобрени проекти по ОП Конкурентоспособност?

Естеството на проблемите не са по-различни от тези преди една година, а част от тях вече са отстранени. Опитваме се да реорганизираме както Управляващия орган на програмата, така и Междинното звено. Идеята е да направим тези структури по-работещи и да намалим контрола като обем, но не и като качество.  Около 44 са подписите, които трябва да събере даден бенефициент, за да получи плащане.  Желанието ни е да намалим този вид тежест, да оптимизираме времето за подаване и преглед на искания за плащания, като запазим качеството и дори да го повишим.  

Причината за забавянето на плащанията до голяма степен е административна.  Служителите дълго време са се страхували да поемат отговорност, което е ескалирало до колективна безотговорност.  Сега се опитваме да им дадем достатъчно знания и умения, за да се чувстват те сигурни при поемането на категорично становище по даден казус.  Преди няколко месеца броя на териториалните звена бяха намалени като брой, но засилени като капацитет по места.  Не мисля, че има сериозен проблем и че нещата потъват някъде по веригата. Министерството на финансите е орган, който има контрол над Управляващото звено и  извършва стандартните процедури по сертификация на разходите, направени от бенефициентите. Плащанията към бенефициентите не са спрели.

Можете ли да се ангажирате със срокове кога ще приключи реорганизацията на Управляващия орган и Междинното звено?

Максимум до края на октомври тази година ще приключи този процес. Оттам нататък плащанията ще станат по-ритмични. Трябва да се има пред вид, че все още работим със старите наръчници.  Те налагат доста тромави процедури, които експертите трябва да спазват. Цяло лято работихме върху тяхното опростяване и оптимизиране. Ще излязат едновременно нов наръчник на Управляващия орган и наръчник на Междинното звено, както и нови системи за управление и контрол. Тези документи ще бъдат по-достъпни и разбираеми, контролът ще бъде намален, а служителите ще си вършат работата в конкретните срокове. Периодът, в който се разглежда едно искане за плащане, е намален от 60 дни на 40 дни.

Ще се спазят ли намалените срокове за разглеждане на проектните предложения?

Оценителите разполагат с 3 месеца, за да отсеят проектите, но идеята ни е това да се случи и по-рано от предвиденото. Ще гарантираме възможно най-бързата, коректна и обективна оценка. В комисиите ще участват както кадри, които вече имат опит в оценяването на проекти, така и независими външни експерти. Те ще се избират на случаен принцип и ще бъдат една трета от състава на всяка комисия. След конкурс, се изготви списък на физическите лица, които могат да изпълнят тази функция.

В момента е назначена комисия по схемата за модернизация в малки и средни предприятия. Значителна част от работата им е отхвърлена и вече приключват с административната проверка на проектите. В края на септември ще бъдат публикувани данните за това колко проекта са отпаднали на този етап. Бенефициентите за първи път ще имат възможност да отправят възражение, ако проектът им не е одобрен на ниво административна допустимост. А до края на тази седмица ще назначим и комисия и за проектите подадени по схемата за модернизация в големите предприятия.

Кога ще се обяви конкурса за финансови посредници и по другите два фонда на финансовата инициатива JEREMIE?

Управлението на този инструмент е изцяло в ръцете на Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ). В момента се работи по критериите за финансовите партньори и по другите два фонда, след като вече се набират такива за фонда за стартиращи малки компании. До края на октомври ще бъдат уточнени изискванията и ще се обявят новите покани. Конкретните критерии трябва се обсъдят на следващият Комитет за наблюдения на програмата, който е насрочен за края на ноември. Но за да бъдем по-бързи тези въпроси ще се обсъждат чрез писмената процедура за вземане на решения, която дава възможност да реагираме извън официалните заседания на комитета. 

Най-реалистичната прогноза е, че в началото на следващата година ще бъде ясен избрания финансов посредник за първия фонд. Той на свой ред ще обяви покана за проектни предложения от компаниите, които могат да кандидатстват за финансиране.

Сумата от 199 млн. лв., която беше предоставена на ЕИФ, за да стартира JEREMIE, вече е сертифицирана от Европейската комисия.  На 9 юли беше изпратен доклада по сертификация и в началото на август сумата беше сертифицирана, като тези средства вече са върнати.

Ще се изготви ли междинна оценка за изпълнението на ОП Конкурентоспособност?

Вече подписахме документите, за да се обяви обществената поръчка за изпълнител на междинната оценка. Очакваме конструктивни предложения за това как да се подобрят процедурите, конкретно по първа и втора ос на програмата.  Желанието ни е да почерпим идеи за това какво е добре да се промени в дизайна и изпълнението на оперативната програма. Трябва да имаме сключен договор с изпълнителя на оценката до края на 2010 г.

Предвиждаме 4 месеца за реализацията на тази услуга, така че в края на пролетта на 2011 г. ще имаме концепция и ще можем да реагираме, в случай че предложенията са за промяна на програмата. Ние сме готови за такива действия. Ще назначим специален екип, който да работи с консултантите, на които ще бъде възложена поръчката.
В края на септември ще бъде обявена обществената поръчка за избор на консултантите, а нейната стойност ще е по-малка от 500 хил. лв. Ще бъде важен какъв е досегашния опит на бъдещите оценители, защото ще очакваме от тях разумни и приложими предложения.

Какъв беше проблемът с обществената поръчка за анализ на ОП Конкурентоспособност, която беше обявена преди няколко месеца и след това беше прекратена?

Причината беше, че процедурите около нея много се забавиха във времето. Така, че се наложи голяма част от задачите, които планирахме да възложим с тази поръчка, да бъдат свършени от Управляващия орган. Получихме коментари от вътрешни и външни одитори и се наложи да реагираме незабавно.  Паралелно с това водихме непрекъснати консултации и дискусии и с бизнеса и социалните партньори, които направиха разумни предложения за промени, които ние вземхме предвид. Започнахме промени в наръчниците и процедурите. Така решихме, че е по-практично да прекратим търга и да направим анализ на това какво е свършено до момента. Нямаше да е разумно тази сума от 2.2 млн. лв. да се похарчи по начина, по който бяхме планирали. Поръчката беше с голяма стойност, защото обхващаше голям пакет от мерки, които трябваше да се извършат от консултанта.  А се оказа, че 60% от тях съумяхме да направим сами.  Анализа, който искахме да възложим на външните експерти, беше комбинация от междинна оценка, но не в чист вид. Идеята беше да се оцени дали дизайна на поканите за проекти е подходящ, да се дадат предложения за промяна на процедурите за изпълнение, включена беше и оценка на риска. 

Какви ще бъдат приоритетите на ОП Конкурентоспособност през следващия програмен период?

Програмирането ще започне в края на тази година, но безспорно акцентът ще бъде върху иновациите и енергоспестяващите технологии. За това и междинната оценка на програмата ще е важна. Трябва да видим къде са слабите ни места през този програмен период, да усвоим повече средства през това време и така да погледнем към следващия.  На този етап разговорите ни с колегите от ЕК показват, че парите за ОП Конкурентоспособност ще бъдат с около 20-30% повече за 2014-2020. Но тези прогнози са от началото на 2010 г.  За сега ние трябва да работим добре и да покажем, че имаме капацитет да усвоим повече средства.

Интервюто взе Камелия Иванова
Снимки: Project Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *