post

Одобрени са и 30 проекта за развитие на селския туризъм по ПРСР

Подписани за нови 49 договора за близо 19.4 млн. лв. европейска субсидия по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). С безвъзмездните средства ще се финансират инвестиции в преработвателния сектор, модернизацията на земеделските стопанства и развитие на селския туризъм, където до момента са договорени общо над 557.6 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд Земеделие.
 
Така по мярка 123 е дадена зелена светлина на 4 проекта на преработвателни предприятия с обща стойност на одобрената субсидия от 9.1 млн. лв. С тези пари ще се изгради производствен цех за плодови и зеленчукови консерви, инвестиции в производството на растителни и животински мазнини, както и на вино.

Общо 30 проекта за развити на селския туризъм на частни фирми с обща стойност на одобрената субсидия 7. 3 млн. лв. са одобрени по  мярка 312. 

А по мярка 121 има 15 нови проекта на земеделски стопанства с обща стойност на одобрената субсидия близо 3 млн. лв. Средствата ще се вложат в покупка на земеделска техника.
 
Кандидатите по изброените мерки ще могат да подават заявки за авансови плащания в размер до 50% не по – рано от 10 дни и не по- късно от 3 месеца от датата на подписване на договорите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *