post

Стойността на обществената поръчка възлиза на 1.9 млн. лв.

Ценови предложения на 7 фирми и обединения бяха отворени публично в сградата на Министерството на икономиката, туризма и енергетиката (МИЕТ).

Участниците в процедурата за изготвяне на туристически портал на България, които се класират на този етап, са Консорциум „Ита Груп Ла Фит”, „Айсиджен Корпорейшън” ООД, „Контракс” ЕАД, Обединение „БГ Туризъм”, „С.А. Консултинг” ДЗЗД, ДЗЗД „България Травъл 2010″ и Консорциум „Фадата – Юръп”. Техните оферти са в ценови диапазон от 990 хил. лева до 1 560 765 лв. за изработване на туристическия портал.

В търга участваха общо14 кандидати, съобщиха от МИЕТ. А именно Обединение „Нови Технологии в Туризма”, Консорциум „ЕНА”, Консорциум „За Виртуална България”, „Бианор Сървисис” ЕООД , Консорциум „Ита Груп Ла Фит”, Обединение „Туризъм Плюс”, „Айсиджен Корпорейшън” ООД, „Контракс” ЕАД , „Сирма Солюшънс” АД , Обединение „БГ Туризъм”, Консорциум „С.А. Консултинг” ДЗЗД, Консорциум „Мусала Софт – Вирус Креатив”, ДЗЗД „България Травъл 2010″ и  Консорциум „Фадата – Юръп”.

За две от компаниите обаче комисията е установила несъответствие с критериите за допустимост. Други пет не са изпълнили изисквания на техническото задание. Комисията продължава своята работа.

Проектът “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България” е на стойност 6.41 млн. лв., като 1.9 млн. лв. от тази сума са предвидени за доразвиването на официалния туристически портал на България. Финансирането е по линия на Оперативна програма Регионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *