post

Получени са оферти от общо три сдружения с нестопанска цел

Организацията „СИ ВИ ЕС” печели малката обществен поръчка за популяризиране на програма Младежта в действие. Тя е събрала най-много точки (89 т.) и е избрана от комисията, определена от възложителя Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ).

Общо три са били кандидатите за този обществен търг, а именно сдружение с нестопанска цел „СИ ВИ ЕС” (89 т.), сдружение с нестопанска цел „ИДЕА – Варна” (74 т.) и Фондация „Жар театър-изкуство-култура”, касирана на последно място с 67 т.

Размерът на малките обществени поръчки достига до 180 хил. лв. според Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *