post

Прокати за ветрогенератори могат да се финансират по мярка 312

Еднократна такса от по 5 000 лева за издаване на разрешения за строеж на два ветроенергийни парка в района на селата Стражица, Кремена и Тригорци ще трябва да заплати компанията Тесса Енерджи ООД на община Балчик. Това съобщиха от местната администрация.
Решението е на общинските съветници, които са изслушали вносителя на предложението д-р Урал Бекиров. По думите му проектите имат голям обществен и значим социален ефект, изразяващ се в ангажирането на местни фирми и строителни работници.

Според общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, таксата за технически услуги за всеки един ветрогенератор е 30 000 лева. В същата наредба, чл.39(3) се казва, че инвестиционни и/или инфраструктурни проекти с голям обществен интерес и значим социален ефект, при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 метра мрежи, съоръжения и инсталации, се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, като заплатят еднократна такса в размер на 5 000 лева. В знак на несъгласие с решението на Общинския съвет кметът Николай Ангелов е напуснал заседанието.

Малки проекти за изграждане на ветрогенератори могат да се финансират по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *