post

Проектното предложение чака одобрение от Министерски съвет

Временната помощ за птицевъдство и свиневъдство да се увеличи с 20% на 3.48 млн. лв., предлага земеделският министър Мирослав Найденов.
 
Средствата ще се предоставят като допълнение към антикризисната схемата, която Европейската комисия одобри през пролетта, а именно „Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция и на предприятия
извършващи дейност в областта на преработката и търговията на селскостопански продукти с цел съхраняване на стопанствата и запазване на производството в условията на финансова и икономическа криза”.

Според министъра това няма да доведе до изменение на съществуващата помощ, защото съгласно европейското законодателство увеличение на първоначалния бюджет на действаща схема на държавна помощ до 20 % не се счита за промяна.

Допълнителните средства са налични и ще се формират от два източника. Това е неразпределения финансов ресурс по същата схема за временна държавна помощ и от неусвоените пари по приключили финансови линии за подпомагане на Държавен фонд Земеделие.

Предложението за актуализация на бюджета по тази мярка трябва да се одобри от Министерския съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *