post

Финансирането е осигурено от заем на ЕИБ

Днес се подписват договорите за рехабилитацията на довеждащия път до пречиствателната станция за отпадъчни води в Димитровград. Това съобщиха от Управляващия орган по Кохезионен фонд – Изпълнителна агенция ИСПА.

Проектът се финансира изцяло с заемни средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Избраният изпълнител по обществената поръчка ще извърши планираните дейности по предварително изготвен работен проект.

Близо три години се бави официалното откриване на изградената източно от Димитровград Пречиствателна станция за отпадни води. Стойността на тази в Димитровград и тази в Стара Загора възлиза на над 19 млн. евро. 75% от финансирането бе обезпечено от програма ИСПА. 15% е приносът на от Европейската инвестиционна банка, а 10% пое националния бюджет.

Строителството на пречиствателната станция в Димитровград трябваше да приключи през 2007 г. Драстично забавяне от страна на главния изпълнител обаче наложи предоговаряне на условията. Договорът за изпълнение но обекта бе подписан през ноември 2004 г. с немско-турския консорциум Heitkamp/MASS. Заради изоставането в сроковете, през лятото на миналата година бяха наложени и санкции спрямо двете джойнт венчър компании. Така караният срок бе удължен до 21 декември 2009 г. Но през април 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прекрати договора с германската компания заради забавеното строителство и липсата на капацитет за довършване на обекта.

В края на лятото стана ясно, че българската компания “Станилов” ще доизгражда канализационната мрежа по левия бряг на Марица в Димитровград. Беше сключен договор на стойност 5.987 млн. евро без ДДС, като финансирането е по програма ИСПА, Европейската инвестиционна банка и държавния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *