post

Инвестиции по 3 мерки на земеделската програма получиха финансиране

Още 24 проекта са одобрени за финансиране по 3 мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР. А това именно са  мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, съобщиха от Държавен фонд Земеделие.

По две от най-атрактивните мерки 312 и 311 одобрените проекти са 12, като размерът на общите инвестиции е 5. 9 млн. лв. При коректно изпълнение на инвестиционните предложения кандидатите ще усвоят субсидии на стойност 3. 6 млн. лв. Така проекти по двете мерки от началото на годината, които са получили зелена светлина, стават 202 с обща стойност на одобрената субсидия близо 58 млн. лв.
 
Инвестициите по тези инициативи включват доизграждане и реконструкции на къщи за гости в областта на селския туризъм, изграждане на фотоволтаични системи, както и за закупуване на специализирана техника и оборудване в помощ на микропредприятия.
 
Одобрени бяха и 12 проекта по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” с общ размер на инвестиционните разходи 35 млн. лв. и размер на одобрената субсидия 14. 2 млн. лв. Тази схема подпомага проекти, които водят до подобряване икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията от хранително – преработвателната и горската промишленост. Една от одобрените инвестиции е за покупка на машини и апарати за оборудване на лаборатория за анализи и изследвания на зърно към предприятие за производство на брашно и нишестени продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *