post

Предвиденияt бюджет за целта е 501 млн. лв.

Авансовите плащания по схемата ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” са увеличени до 35% от стойността на безвъзмездната помощ по одобрен проект. Това съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие.

Процедурата, която има конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, беше актуализирана.Така към допустимите разходи вече са включени непредвидени разходи за строително-монтажни работи. Променен е и образецът на бюджет на проектния фиш към Пакета документи за кандидатстване, за да може да се включат въпросните непредвидени разходи. Коригираните документи по процедурата са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма.

Общият бюджет на схемата е 501 млн. лв., от които 426 млн. лв. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *