post

Плащанията са по земеделската, винарската и пчеларската програма

Изплатени са проекти за близо 8 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през изминалата седмица. Това съобщиха от държавен фонд Земеделие.

Преведените средства включват авансови плащания по проекти за създаване на микропредприятия, за залесяване, както и по публичните мерки от програмата. Най – много средства, в размер на близо 5 млн. лв. са изплатени за 20 проекта по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”.
 
Близо 2.2 млн. лв. са постъпили по сметки на бенефициенти по програмата за развитие на винарския сектор, над 400 000 лв. са преведени по програмата за пчеларство и близо 80 000 лв. по линия на помоционалните програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *