post

60% от европарите за България са насочени към общините

Днес българските общини честват своя празник. Началото на тази традиция е поставено през юни 1998 г. в Благоевград, когато се провежда Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Датата 12 октомври е избрана, защото на този ден през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първия Закон за общините и градското управление в България.

Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че „Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Общините са бенефициенти на 60% от всички средства по структурните фондове на ЕС, до които България има достъп до края на настоящия програмен период през 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *