post

Срокът за кандидатстване е до 7 януари 2011 г.

Започва приемът на документи за лятна ваканционна заетост в Германия през 2011 г. в бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или техни клонове. Обявени са общо 250 свободни места, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 35 години, да са студенти в редовна форма на обучение, да не са последен курс и да имат много добри познания по немски език. Друго изисква не е да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Изисква се още  молба в свободен текст на български език в бюрата по труда по адрес на съответното висше учебно заведение. В нея кандидатите трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата). Необходимо е и да посочат, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Крайният срок е 7 януари 2011 г.

Класиранията ще излязат до 14 януари 2011 г. като решаващ фактор ще бъде степента на владеене на немски език. Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон.

Подробна информация кандидатите могат да получат на интернет страницата на Агенцията по заетостта или в бюрата по труда в градовете, където има висши училища, както и на адрес: www.arbeitsagentur.de. Информационният бюлетин за чуждестранни студенти е наличен тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *