post

Заделени са средства за изграждане на електронното правителство

Индикативната годишна работна програма за 2011 г.  на ОП Административен капацитет (ОПАК) е одобрена, съобщиха от министерството на финансите. В нея по приоритет „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” са предвидени четири процедури на обща стойност 35 млн. лева. Те са предназначени за приходните администрации, Министерството на транспортна, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерския съвет и към Прокуратурата.

По една от процедурите за 2011 г. се предвижда да бъде финансирано надграждането на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство. Водеща институция по тази процедура е министерството на транспорта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *