post

Най-голямо неизпълнение има при мерките за развитие на селските райони

ЕС  предвижда рекордно преразпределение на средства чрез инструмента за оптимизиране на бюджета “Глобален трансфер” за тази година. Сумата ще достигне 1.79 млрд. евро или 1.5% от бюджета на Общността, информират от кабинета на евродепутата Ивайло Калфин.

Според Европейската комисия заради икономическата криза местните и национални власти в страните членки не са имали достатъчно средства за дофинансиране на европейската помощ и затова са забавили усвояването на фондовете. В зависимост от програмите, ЕС плаща между 50-75% от стойността на проекта, а остатъкът е за сметка на страната членка. Най-голямо неизпълнение е регистрирано в мерките за развитие на селските райони – 1.2 млрд. евро, а най-големият получател след разместването ще са кохезионните фондове. Общо 51 бюджетни линии ще бъдат подсилени.

Предложенията за разместването на бюджетни средства ще бъде обсъдено утре на извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Страсбург и вероятно ще бъде гласувано от пленума през януари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *