post

Бонусите на служителите от администрацията ще се одобряват и от министър Дончев

Основните заплати на държавните служители, които изпълняват функции изцяло по управление на финансовата помощ от структурните инструменти на Европейския съюз, ще са за сметка на техническите помощи на оперативните програми, както и от ОП Техническа помощ. Решението беше одобрено днес от Министерски съвет. Нормативната разпоредба вече е въведена в ПМС 67/2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности.
 
Новите текстове разширяват и възможностите за финансиране на допълнителните възнаграждения. За част от структурите към момента те се изплащат от републиканския бюджет, а сега  се посочва алтернативен източник – ОП Техническа помощ.
 
Редът, по който се актуализират списъците на служителите получаващи допълнително възнаграждение, също е променен. Така министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и на министъра на финансите Симеон Дянков ще трябва да ги одобряват. Те получават възможност да възразят мотивирано при констатиране на нередности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *