ЗемеделиеНовини

Фонд Земеделие пусна интернет портал за бенефициенти

Цели се повече информация и прозрачност за ПРСР

Тръгна интернет сайт, чрез който бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да проверяват онлайн статуса на своите проекти.

Електронна страница www.prsr.bg е разработен от Държавен фонд Земеделие. Тя e насочена към бенефициентите и кандидатите по земеделската програма, за да имат постоянен и пълен достъп до информацията за възможностите за безвъзмездно европейско финансиране Основна цел е бенефициентите на ДФ Земеделие да могат самостоятелно да проследяват движението и текущото състояние на инвестиционните си предложения чрез въвеждане на своя УРН ( уникален регистрационен номер) в обособеното поле „Проверка статус на проекти”, като се спазват принципите на прозрачност и публичност.
 
Интернет порталът предоставя в структуриран вид конкретна информация на земеделските производители за текущото състояние на отделните мерки за финансово подпомагане по Програмата, график на прием на проекти, настъпили промени в нормативната база, както и актуални новини и събития.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *