НовиниОбщини

Благоевград търси средства за превенция на наводнения

Проектното предложение е на стойност малко над 1 млн. лв.

Община Благоевград кандидатства с проект “Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през село Еленово “, съобщиха от местната администрация.

Той е на стойността 1.029 млн. лв., от които 977 872.93 лв. може да бъде безвъзмездна помощ от Европейският фонд за регионално развитие и 51 546 лв. е делът на собствения принос на общината.

Проектното предложение е подадено по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по Оперативна програма регионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *