НовиниФинанси

ЕК запазва антикризисните мерки и през 2011 г.

Спира се обаче помощта за фирми в затруднение

Кризисната рамка за държавните помощи в ЕС ще бъде удължена и през 2011 г, съобщиха от Европейската комисия.

Временният финансов инструмент цели да подкрепи достъпа на бизнеса до средства и се отнася до мерки, които засягат пазари, ударени от кризата. Фирмите в затруднение обаче ще бъдат изключени от обхвата на Временната рамка през следващата година, за да се гарантира подходящо преструктуриране на икономиката.
 
По тази финансова схема на ЕС у нас беше отворена и процедурата за подпомагане на фирми, пострадали от кризата, по ОП Конкурентоспособност. Бяха приети само 4 проектни предложения, които в момента се оценяват.

Друго решение на ЕК засяга финансовия сектор в общността. Така към 1 януари 2011 г. всяка банка, която изисква държавна подкрепа под формата на капитал или мерки за обезценени активи, ще трябва да представи план за преструктуриране. Рамките за подкрепа по време на кризата бяха въведени в края на 2008 г. в отговор на финансовата и икономическа криза. През юли тази година вече бяха направени някои промени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *