НовиниУслуги

Мерките срещу бюрокрацията, изпълнени на половина

За 3 години административната тежест у нас трябва да се понижи с 20%

Общо 58% от мерките за намаляване на административната тежест са изпълнени към края на юни тази година, стана ясно то отчет пред Министерски съвет на работата по Планът за действие в тази насока. Според този документ до края на 2012 г. административната тежест у нас трябва да се понижи с 20%. Планът за действие беше приет в края на април тази година, а отчетът обхваща периода до 30 септември.

Забавянето е при 12 от мерките, като осем са изпълнени през настоящия отчетен период, а останалите четири са в процес на изпълнение. Например работата по една мярка за въвеждане на електронен превозен билет за транспортиране на дървен материал, за момента е преустановено поради проверка на процедурата по избора на фирма за разработването и внедряването на системата.
 
13-те мерки, които трябваше да бъдат приключени към края на септември, представляват промяна в нормативни актове и са в процес на изпълнение и междуведомствено съгласуване.
 
Основното намаление на административната тежест се предвижда след изпълнението на мерките през 2011 г. – общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление, тъй като тогава освен законодателни инициативи, които осигуряват правната рамка на електронно подаване и обмен на информация, се предвижда да бъде създадена и техническа възможност за тяхното практическо осъществяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *