НовиниОбразование

Над 500 млн. лв. за образователни и социални евросхеми

МОМН ще управлява усвояването на тези средства

Нови 11 процедури насочени към социалното включване, образованието и здравеопазването ще бъдат открити през следващата година. Те са на стойност от 517 млн. лв. и са част от индикативната годишна програма на ОП развитие на човешките ресурси, одобрена вчера.

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) ще управляват тези евросредства като междинно звено по програмата.

Европейската комисия приветства отварянето на програми с такава насоченост, каза Филип Буш от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската комисия след заседанието на Комитета за наблюдение вчера. Той уточни, че се наблюдава подобрение на процеса по осъществяването на програмите, както и по-голяма кохерентност на различните държавни политики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *