post

Проектът е на стойност от 494 хил. лв.

Доброволни системи за сертифициране на качеството на туризма у нас ще бъдат въведени по проект финансиран от Оперативна програма регионално развитие.

Това ще направи България туристическа дестинация от по-висок клас, заяви Христомир Христов, началник на отдел „Развитие на туристическия продукт” в икономическото ведомство. Инициатива „Стимулиране на качеството и устойчиво развитие на туристическите предприятия” е на стойност 494 хил. лв. и трябва да бъде завършен за 2 години. Предстои да бъде избрана организация, която ще проучи нагласите на бизнеса за въвеждане на доброволни национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие и да разработи предложения за системите.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма няма за цел да администрира процеса, а да избере с публичен конкурс организацията, стана ясно при представянето на проекта. По думите на Христов в страните от ЕС има широко разнообразие от знаци за качество и сертификати, но тенденцията е постепенно те да се унифицират. За България това е особено важно, защото, ако в момента съотношението „цена-качество” ни прави конкурентоспособни, то рано или късно трябва да се отървем от имиджа на евтина туристическа дестинация, обясни експертът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *