post

Създават се две помощни звена за по-бързо усвояване на средатвата

Твърденията, че от Брюксел предлагат закриване на пътната агенция, бяха опровергани със съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Агенция Пътна инфраструктура е основен бенефициент по оперативните програми Транспорт и Регионално развитие, където през последната година и половина се полагат изключителни усилия за изпълнението на инфраструктурните проекти, заявиха от министерството.

За да се преодолее допуснатото забавяне в периода 2007 – 2009 г. по усвояване на еврофондовете за пътища, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е създадено Звено за контрол, координация и комуникация по управлението пътни проекти по Оперативна програма Транспорт.

Изграденото през месец август звено не изземва функции, отговорности или задължения от Агенция “Пътна инфраструктура”. Неговото създаване е продиктувано от необходимостта да подпомогне работата на агенцията при активния диалог с основни ведомства, от които зависи успехът на нейната работа по Оперативна програма Транспорт, обясниха от МРРБ.

Правителството предвижда и създаването на компания за проджект мениджмънт на стратегически инфраструктурни проекти, а именно автомагистралите “Струма”, „Хемус” и „Черно море”. Дейността й ще бъде допълващ механизъм при работата на правителството, МРРБ и АПИ само по тези три инфраструктурни проекта, като се планира нейната дейност да стартира през следващата година.

Създаването на тези структури имат за задача да подпомогнат Агенция “Пътна инфраструктура” като основен бенефициент по Оперативна програма Транспорт при усвояването на европейски средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *