post

Започна обществено обсъждане на схема за финансиране

ОП Конкурентоспособност подготвя нова схема за иновации в бизнеса, съобщиха от Управляващия орган.

Насоките за кандидастване по „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” вече са публикувани и всички заинтересовани страни могат да се запознаят с тях.

До 25 декември тази година ще се приемат коментари и препоръки по темата на електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg. Идеята на общественото обсъждане е да улесни подготовката на проектни предложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *