post

Това е най-големия транш към бенефициентите през 2010 г.

Близо 4 млн. лв. е сумата на изплатените средства по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) през декември. Това е най-високата стойност на месечна база, която е възстановявана на бенефициентите по програмата, от началото на 2010 г., съобщиха от Управляващия орган.

Общо 3.8 млн. лв. са преведени по сметките на 34 бенефициенти по ОПАК. Разплатени са средства по общо 35 проекта, от които 8 звена на централната администрация, 2 областни и 14 общински администрации, 4 структури на съдебната система и 6 бенефициента от неправителствения сектор.

Така размерът на изплатените средства по програмата през 2010 г. вече е 13.55 млн. лв., а общата стойност на възстановените средства по ОПАК е 87.61 млн. лв. или близо 25% от сумата за цялата оперативна програма.

Тази година бяха сключени 5 нови договора с бенефициенти по програмата за общо 28.94 млн. лв. Така общата стойност на договорените средства е над 163 млн. лв. или почти половината от предвидените средства по ОПАК за целия програмен период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *