post

Изпълнителят ще има 4 месеца и 450 хил. лв., за да изготви анализ

Обявена е обществена поръчка за оценка на Оперативна програма Конкурентоспособност на стойност 450 хил. лв. Управляващият орган на програмата вече публикува документацията за търга.

Целта на междинната оценка е да се направи анализ на изпълнението на схемите по ОП Конкурентоспособност до сега. Това може да бъде основа за преструктуриране на програмата, ако проучването покаже, че е необходимо.

Изискванията към консултантите, които участват в търг, е да имат оборот от 1.2 млн. лв. за последните 3 години, както и три изпълнени договора за сходни по характер оценки. Друго условие е кандидатите да не са подписвали договори със сертифициращия орган, както и с одитиращия орган у нас. Избраният изпълнител ще разполага с 4 месеца, за да изготви анализа, а крайният срок за подаване на офертите е 31 януари 2011 г.

Стойността на обществената поръчка се очаква да привлече големи консултантски компании от чужбина, коментират експерти от бранша.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *