post

Назначенията им са в сила от тази седмица

Агенцията по заетостта има още един заместник изпълнителен директор – Камелия Лозанова, съобщиха от институцията. Тя ще отговаря за европейските програми и международни проекти. А позицията главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” се заема от Иван Кръстев.

Лозанова има 20 годишен опит в системата на Агенцията по заетостта като специалист, началник сектор, началник отдел и последно като директор на ДБТ – Видин. Лозанова има сериозен практически международен опит в областта на пазара на труда, работила е по  линия на предприсъединителните фондове и програми на ЕС – програма ФАР, както и опит по оперативните европейски програми – ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Административен капацитет, ОП Регионално развитие, ОП Конкурентоспособност.

Кръстев работи в Министерството на труда и социалната политика от 2006 г., поетапно заема експертна длъжност, след това е началник сектор и началник отдел в Главна дирекция „ЕФМП”. Лектор е на множество форуми и семинари в сферата на управлението на средствата от ЕС, на социалното включване и политиката на пазара на труда у нас и в чужбина. Има сериозен международен опит и като представител е на България в мрежата на експертите за комуникация и публичност по

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *