post

Ще кандидатстват по-малко фирми по схемите за бизнеса

Как ще коментирате критериите за допустимост в новата схема, която подпомага техническата модернизация в малките и средни предприятия по ОП Конкурентоспособност?

Очевидно правителството не се съобрази с мнението на представителите на бизнеса и реши процедурите да бъдат ограничени по брой фирми и сектори. Това за мен е напълно необяснимо, още повече няма официално заявени секторни приоритети. На практика ще кандидатстват по-малко фирми и по-малко ще получат възможност за съдействие от европейски фондове.

Каква е вашата прогноза за броят на кандидатите по тази схема?

Понеже правителството твърди, че знае какво прави и много увеличава усвояването на средства – не ми се ще да казвам отсега какви са ми прогнозите. Дано да ме опровергаят. По същите причини изведнъж се оказа, че няма желаещи да използват инструмента за подпомагане на компании с финансови затруднения заради икономическата криза. Критериите бяха такива, че допуснаха само 4 фирми, които в последствие бяха дисквалифицирани. После правителството обяви, че нямало интерес към тази схема.

Интервюто взе Камелия Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *