post

На фокус е евродирективата за новите енергийни характеристики на сградите

Втората национална конференция ще дискутира напредъка на страната ни в реализацията на стандарта и ще аргументира необходимостта от включването му в нормативната уредба за строителство и реновация
Може ли една обитаема сграда да има почти нулева консумация на енергия, да предлага висок комфорт на обитаване, да запази стойността си далеч напред във времето и да не вреди на околната среда, без да се предприемат специални скъпоструващи мерки? Това е възможно и вече не е нещо ново, а утвърден и доказан стандарт, наречен „пасивни сгради“.  В тази посока ще  се поведе дискусията на събитието, насрочено за 27 януари 2011 г. в Интер Експо Ценър София (IEC), ас медийното партньорство на Project Media.

Според изискванията на европейската Директивата за енергийните характеристики на сградите, от 2019 г. всички новопостроени или реновирани обществени и държавни сгради, трябва да са почти “нулево енергийни”. Това правило влиза в сила за частните имоти след 2020 г. Именно минимизиране на топлинните загуби, максимизиране на печалбите е философията на пасивните сгради. Мерките за намаляване на топлинните загуби в тях са в рамките на икономическата рентабилност. Ето защо те се възприемат за база, върху която икономически оправдано могат да се надградят нулево енергийните.

Сред гост-лектори са  изпълнителния директор на IG Passivhaus Австрия – инж. Гюнтер Ланг; проф. арх. Мартина Збашник-Сенегачник от факултета по архитектура на Люблянския университет и член на Консорциума за Пасивни къщи в Словения. На конференцията ще бъдат представени и реализирани сгради, отговарящи на стандарта пасивна сграда в България.

Организатор на събитието е ИГ Пасивни сгради България- неправителствена организация, популяризираща едноименния стандарт у нас. Тя обединява специалисти и компании, добре запознати с концепцията на пасивното строителство и убедени в необходимостта от развитие и приложение на стандарта в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *