post

Рекорден интерес към състезанието за най-добър млад преводач на ЕС

Ученичката Боряна Иванова от гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф I“, Ловеч е българският e победител в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия. Oколо 3000 гимназисти на 17-годишна възраст от цяла Европа се явиха на конкурс за млади преводачи „Juvenes Translatores“.

Участниците бяха с 25 % повече от предишната година, а броят на кандидатствалите училища е най-високият до момента — над 1600 в сравнение с 1430 през 2009 г. Победителите — по един от всяка държава-членка на ЕС — ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе на 7 април в Брюксел.

Конкурсът се състоя на 23 ноември 2010 г. едновременно във всички участващи училища, които отговаряха за надзора при провеждането му. Кандидатите разполагаха с два часа, за да преведат текст с обем от една страница от избран от тях език на някой от останалите 22 официални езика на ЕС. Повече от 60 училища от България се записаха за участие в тазгодишното издание на конкурса.  От тях чрез подбор на случаен принцип бяха избрани осемнадесет училища от тринадесет града: Бургас, Варна, Добрич, Дряново, Кюстендил, Ловеч, Петрич, Пловдив, Разград, Силистра, Смолян, София и Троян. 

Оценката на преводите бе извършена от щатни преводачи в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Всеки текст бе прегледан от преводач, за когото езикът, на който е бил преведен текстът, е роден. Най-добрите преводи от всяка държава от ЕС бяха подбрани от специална комисия.

Наградата е тридневна екскурзия до Брюксел за всеки победител и придружаващ го възрастен. На церемонията, предвидена за 7 април 2011 г., новият ръководител на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия Ритис Мартиконис ще връчи наградите и дипломите на победителите в конкурса. По време на престоя си в Брюксел те ще имат и възможност да се срещнат с преводачи на ЕС на работните им места в Комисията.

В предишните три издания победителите в конкурса за България бяха от ГПЧЕ „Симеон Радев“, Перник (през 2007 г.), 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, София (2008 г.) и Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, Разград (2009 г.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *