post

Повечето искат да подобрят квалификацията си

През януари 2011 г. общо 5492 заети и безработни българи са се възползвали от схемите по оперативна програма Човешки ресурси. Мнозинството от тях са изразили интерес към схемите за подобряване на професионалната квалификация и придобиване на нови умения. Участвалите в инициативите за последваща заетост след обучение са общо 2041, отчетоха от Агенцията по заетостта – едно от междинните звена на програмата.

В схемата за повишаване на заетостта при младежите досега са участвали общо 7740 млади хора, повечето от които са се възползвали от обучения и посреднически услуги за намиране на работа. От тях близо 1200 младежи са успели да реализират придобитите умения.   От началото на годината участниците са 340.

Другата схема, насърчаваща заетостта при младите, е тази за псогуряване на възможност за стаж. От старта на проекта в края на миналата година до момента благодарение на нея са стажували 107 младежи, повечето от които са се включили през януари т.г.

От 852 безработни, обучавани по схемата за връщане на работа, общо 806 са получили заетот, показват данните на Агенцията по заетостта. По отношение на проекта ”Развитие”, който също дава възможност за обучение и търсене на професионална реализация, обучавалите се досега са общо 10 050 души, близо 3800 от които са получили работно  място.

Става ясно, че и през тази година има засилен интерес към схемата ”Аз мога”, по която на желаещите се дават ваучери за обучение. Общо 2460 българи са получили ваучери за обучение, а 2432 са завършили успешно курсове, повечето от които за придобиване на нови умения.

Ваучери за включване в обучение по схема ”Адаптивност” през месеца са получили 20 лица. В обучение са включени 6 човека. Обучение по схемата са завършили 19 човека. Средства за транспорт са ползвали 11 души, отчитат още от междинното звено.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *