post

Могат да кандидатстват организации и индивидуални артисти

Европейската културна фондация (ECF) която насърчава сътрудничеството в културния сектор в ЕС, предлага два типа грантове за организации и артисти. Схемата е насочена към подпомагане на инициативи, стимулиращи креативността и съвместните дейности между млади хора със социална насоченост.

Първият вид грантове са предназначени за съвместни проекти на културни организации, които допринасят за засилването на сътрудничеството в областта на културата в Европа. Средният размер на финансовата помощ е между 15 и 30 хил. евро, която покрива до 80% от разходите за проект. Крайният срок за кандидатстване по тази линия е 30 хил. евро.

Освен това, фондацията предлага грантове  за артистични проекти на културни организации или индивидуални творци. Инициативите трябва да са уникални по рода си, и да имат ясна европейска насоченост. За този тип проекти ECF отпуска между 30 и 60 хил. евро, като размерът на гранта отново не трябва да надхвърля 80% от стойността на инициативата. От фондацията поясняват, че крайният срок за подаване на артистични проекти ще бъде ясен по-късно през годината.

По принцип, проектите се осъшествяват от водещи и партноьрски организации. Водещи организации могат да бъдат НПО от цяла Европа, включително и Турция, Украйна, Молдова, Беларус и Русия. За партньори се допускат страните от Средиземноморския басейн, включително Алжир, Египет, Йордания, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис.

Повече информация за условията за кандидатстване по грантовата схема можете да намерите на интернет страницата на ECF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *