post

Ще се подкрепят проекти, насочени към насърчаване на партньорство между граждани и местна влас, обществена ангажираност, прилагане на добри практики

Община София започна да приема проектни предложения по Програма Европа за 2011 г,  съобщават от пресцентъра на „Московска” 33. Приоритетите, свързани нея са стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, както и с кандидатурата на София за европейска столица на културата.

Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; подкрепа на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на града, отговарящи на критериите за избор на София за европейска столица на културата в категория „Град и граждани”; прилагане на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и насърчаване на доброволчеството.
    
Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат юридически лица, които отговарят на определени условия, както и районите на Столична община.

Крайният срок е 31 март 2011 г.
        
Необходимите документи и Насоките за кандидатстване може да се намерят на интернет страницата на Столична община: www.sofia.bg, рубрика „Европейска дейност”/ Актуално.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *